Dünyanın En Eski Meslekleri ve Ticaret

Dünyanın En Eski Meslekleri Denince İlk Akla Gelen Meslek: Ticaret

“Dünyanın en eski mesleği”, “tarihteki en eski meslek” tanımlarını çeşitli meslekler için duymuşuzdur hepimiz. Dünya tarihini bilmiyorum. Zaman Makinası da henüz icat edilmediği için eski çağlara gidip kontrol etme imkanım da yok. Ama mantıken olaya baktığımda dünyanın en eski mesleğinin “Avcılık” olmak zorunda olduğu sonucuna varıyorum. Çünkü insanlar yaşamak için yemeğe ihtiyaç duyuyor. Yemek için de avlanmak bir mecburiyet idi. Denilebilir ki avcılık’tan önce “toplayıcı”lık vardı. Doğru. Meyve toplayıcılığı muhtemelen daha önce gelişmiştir. Fakat meyve toplayıcılık herkes tarafından yapılabilen bir şey. Herkes tarafından yapılabilen bir şeyin de “meslek” olarak nitelendirmemiz doğru olmayacaktır diye düşünüyorum.

İlk insanlardan bazıları hayvan avlamayı öğrendi. Doğal olarak insanlardan bazıları hayvan avlamakta diğerlerinden daha başarılı, daha yetenekli olmuşlardır. Avcılıkta beraber yaşadıkları insanlara göre daha başarılı olan bu insanlar ihtiyaçlarından fazla olan avladıkları hayvanları muhtemelen avcılık yetenekleri olmayan diğer insanlarla değiş-tokuş etmişlerdir.

İşte bu ilk değiş-tokuş faaliyetleri ilk ticari faaliyetlerdir. Günümüz insanların çok haksız olarak “ilkel insan” diye tanımladıkları bu öncü insanların başlattıkları bu değiş-tokuş faaliyetleri bugünün takas, trampa, barter, alışveriş diye çeşitli dallara ayrılan temelde ise “ticaret” olan faaliyetlere temel teşkil etmiştir.

Dünyanın en eski meslekleri arasında sayılan ticari faaliyetler sadece insanların iaşesini (geçimini) sağlamakla kalmamıştır. İnsanlık tarihi boyunca ticari faaliyetler insanlığın gelişmesinde hep itici bir güç olmuştur. Ticaret kesiminin oluşturduğu talep ile yeni üretimlerin meydana çıkması mümkün olmuştur. Yeni üretimler yeni müşterilere hep ticaret kanalları ve bu kanalları canlı tutan tüccarlar sayesinde olmuştur.

Tüccarlar, mal sattıkları pazarlar belli bir doygunluğa ulaşınca başka bakir pazarlar aramaya başlarlar. Bu durum dünya tarihini derinden etkileyen köşe taşlarından olan “coğrafi keşifleri” tetiklemiştir. Ticaret erbabının girişimciliği ve yeni pazarlara ulaşma gayreti olması sayesinde yeni kıtalar, “yeni dünya”lar keşfedilmiştir.

Öncü insanların değiş-tokuşları ile başlayan ilk ticari faaliyetler tabii ki ilerleyen zaman ve teknik şartlara göre değişiklik göstermiştir. Bazı ticari faaliyetler terk edilmiş, bazıları değiştirilmiş, zamanın ve tekniğin gelişmesinin verdiği imkanlarla yenileri eklenmiştir.

Bu zincirin son halkalarından birisi de “e-ticaret”tir. E-ticaret internetin insanların hayatına girmesi ile mümkün olabilmiştir. E-ticaret sayesinde insanlar artık “mesafe”nin yarattığı kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulmuşlardır. Tüccarların daha önce karşılaştığı en büyük problemlerden birisi malı müşteriye gösterme problemi sanalkomisyoncu.com gibi e-ticaret siteleri sayesinde aşılmıştır. Artık Sanal Komisyoncu gibi tüccarlar mallarını e-ticaret sitelerinde rahatça sergileyebilmekteler.

Ticaretin önünde binlerce sene set gibi büyük bir engel olan “müşterinin mala ulaşması” problemi de gene sanalkomisyoncu.com gibi e-ticaret siteleri ile aşılmıştır artık. İnternete bağlanabilen her müşteri adayı Sanal Komisyoncu gibi ticaret erbablarının sergilediği mallara kolayca ulaşabilmekteler artık.

E-ticaret, ticaretin binlerce senelik uygulamalarını da müşteri lehine değiştirmiştir. Eskiden bir ürün almak için paranızın olması yetmiyordu! O ürünü bulmak için pazara gitmeniz, belki pazar-pazar gezmeniz gerekiyordu. Halbuki bugün e-ticaret sayesinde artık evde otururken, evinden sipariş vererek alışveriş yapmam mümkün oluyor! Ve müşterinin birkaç düğmeye basarak satın aldığı mallar evine kadar, ayağına kadar geliyor! Bu durum kanaatimce ticaret ilkelerinde bir devrimdir.

E-ticaret sitelerine müşteriler de ticaret yapan tüccarlar da çok şey borçlu. Bu gücü kullanmak, yararlanmak lazım diye düşünüyorum.

Hilmi Çakır

Related Posts

Bir cevap yazın

(Mail adresiniz yayınlanmayacak) ( işaretli alanlar zorunludur)

casino metropol casino maxi